8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Yılın sadece bir günü kadınları hatırlamak onların aile ve toplum üzerindeki değerlerini ön plana çıkarmakla onların hak ettiği kazanımlar ödenmiş olmaz Eşitlikten söz ederken bunu uygulamalarda görmeliyiz. Örneğin siyaset idare ve toplumun diğer alanlarında kadınlara gereken fırsatlar verilmelidir. Kadın haklarını insan haklarından ayrı tutmak mümkün değildir. Kadın hakları ile savunulan kadınların ayrıcalıklı haklara sahip olması değil, sadece insan oldukları için her yerde ve herkes için geçerli haklara sahip olmasıdır. Kadınların eğitim sağlıksiyaset ve toplumun her alanında özgür ve aktif olarak görev almalarına fırsat verilmelidir.

Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır Kadınlara verilmiş bu güzel güne saygı duymalı ve onları sadece bir günle değil; her zaman hatırlamalıyız