Akçakent

6.261

Toplam Nüfus

585 km²

Yüzölçümü

39º.37

Kuzey

34º.06

Doğu

TARİHİ
Akçakent 1884 yıllarında Kafkasya’dan göç eden Çerkez Türkleri tarafından kurulmuştur. İlk gelen 12 aile Akçakent’ in 1 Km. kuzeyinde bulunan Eskiyurt Mevkiine yerleşmiş, buranın engebeli ve dere yatağı olması nedeniyle beğenilmemiş ve daha sonra gelen 70 hane şimdiki yerleşim yerine taşınmışlardır. Akçakent’ in ilk iskanında bu yerleşim yerine yeni şehir anlamına gelen Şehricedit adını vermişlerdir. 1909 yıllarında çevrede yaygın olan sıtma hastalığının tedavisinde Akçakent’ in suyu ve havası iyi geldiği için sıtma hastalarının Akçakent’e gelerek şifa buldukları söylenmektedir. Bu sebeple halk arasında sıtma adı yaygın olarak kullanılmaktadır.

20.02.1965 tarihinde Şehricedit Köyünün adı Akçakent olarak değiştirilmiş ve bucak merkezi haline getirilmiştir. Akçakent, Çiçekdağı İlçesine bağlı bir bucak merkezi iken 09 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla Müstakil İlçe olmuştur.

COĞRAFİ YAPISI
Akçakent 39 37 kuzey enlemleri ile 34 06 doğu boylamları arasında yer alır.Toplam yüzölçümü 585 km,toplam nüfusu ise 6.261 dir. Nüfusun 1.182’ i ilçe merkezinde 5.079’ u ise köylerde yaşamaktadır. Kilometre kareye 10.7 kişi düşmektedir. Toplam 19 köyü ve 1 kasabası olan Akçakent 1410 m denizden yüksekliği ile en yüksek ilçemizdir. Akçakent Kırşehir’e 65 km uzaklıktadır.
Jeolojik yapı incelendiği zaman temel yapıyı Tersiyer ve üst kratase yaşlı Mesozoik seriler oluşturmaktadır. Tersiyer Formasyonları kil, kum, çakıl, jips ve marn ile temsil edilmektedir. Mesozik Formasyonlar ise kalker gabro gibi kayaçalar ile temsil edilmektedir..Kılıçözü deresi etrafında Kuaterner yaşlı kumlu ve killi yapılar görmek mümkündür.
Yeryüzü şekilleri incelendiği zaman ilçenin en alçak yeri 750 m ile Kılıçözü vadisi, en yüksek yeri ise 1641m ile Karlı Tepe dir.Son derece engebeli olan arazi çok sayıda mevsimlik akarsu tarafında parçalanmış bir görüntü arz eder.En önemli akarsuları Kılıçözü Deresi ve en büyük kolu olan Manahözü Deresi , Karaboğaz Dereleri ve Acıöz Deresidir.

EKONOMİK DURUM
Halkın geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılıktır.
İlçemizde 2003 yılında 67.000 Da. Ekili alanda süne mücadelesi devlet eliyle, kımıl mücadelesi ise çiftçilerimizin başvuruları sonucu İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca yürütülmüştür. Bölgemizin dağlık olması nedeniyle ekili alanların 5.340 dekarında süne mücadelesi uçakla, kalan kısmı ise yer aletleriyle yapılmıştır.
Doğrudan Gelir Desteği Projesi İlçemizde başarı ile uygulanmış olup, 2003 yılı içerisinde 121.228.749 dekar arazi kayıt altına alınmıştır. 2003 yılı içerisinde 1741 çiftçimize 1.939.615.TL. ödeme yapılmıştır. Ayrıca 1. dilim mazot ödemesi olarak 236.390.TL. ödenmiştir.

Hayvancılığın desteklenmesi kararı kapsamında 2003 yılı içerisinde 656.945 dekar alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştirilmiş, 990 ton kuru ot üretimi yapılmıştır. Üreticilere toplam 10.802.TL. destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 15 üretici çiftçiye 913,75 dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yaptırılmış 7 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
İlçemizde hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. İlçemizde kurulu Akçakent-Ayvalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile damızlık büyükbaş, S.Y.D.V. ve Or-Köy aracılığı ile küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 2003 yılında 295 adet büyükbaş hayvan tohumlamak suretiyle yetiştiricilerimize 2.650. TL. teşvik pirimi ödemesi yapılmıştır.

İDARİ YAPI
İlçemizde askerlik şubesi ve emniyet teşkilatı ve kadastro şefliği dışındaki tüm kurumların ilçe teşkilatı kurulmuş durumda idi. Ancak 09.06.2004 tarih ve 278 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı ile İlçemiz adliye teşkilatı kapatılmış durumdadır. Kadastro çalışmaları Çiçekdağı’ndan görevlendirilen bir eleman tarafından yerine getirilmektedir.

Vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklık olmayıp, mevcut personel ile yürütülmektedir.(Kurumların mevcut personel ve ihtiyaç durumları ilgili bölümlerde gösterilmiştir.) İlçemize bağlı 19 köy, 1 belde bulunmaktadır. İlçe merkezinde 3, Mahsenli Beldesi’nde 3 mahalle kurulmuştur. T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır.