Akpınar

10.755

Toplam Nüfus

527 km²

Yüzölçümü

39º.37

Kuzey

34º.10

Doğu

TARİHİ
Akpınar ilçesinin tarihi elde kesin bilgiler bulunmakla birlikte 600 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Rivayete göre Antalya yöresinden göç ederek ilçemiz Tek Höyük mevkiine yerleşen Yörük oğulları, Yozgat dolaylarından göç ederek ilçemiz ilçemize bağlı Eldelekli köylerine yerleşen İmamoğulları kabilesi diye bilinen birkaç ailenin ticari ve akrabalık ilişkilerinin gelişmesi sonucu şimdiki Akpınar bölgesine yerleşmiş olup, bu güne kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Akpınar 1938 yılı deprem felaketine kadar köy hüviyetinde iken depremin yol açmış olduğu büyük hasarın süratli bir biçimde onarılabilmesi için o zamanın bucak merkezi olan Köşker Kasabasından bucak teşkilatı 1939 yılında Akpınar’ a taşınmıştır.1959 tarihinde ise Belediye Teşkilatı kurularak kasaba hüviyetine kavuşmuştur.

COĞRAFİ YAPISI
39 37 kuzey enlemi ile 34 10 doğu boylamları arasında kurulan Akpınar’ ın yüzölçümü 527 km, toplam nüfusu ise 10.755’ dir.Toplam nüfusun 3.150 ilçe merkezinde, 7.605′ i ise köylerde yaşamaktadır. Akpınar denizden 1170 m yükseklikte kurulmuş olup.toplam 3 kasabası 23 köyü bulunmaktadır. Akpınar ilçemiz il merkezine 40 km uzaklıktadır.
Akpınar’ ın doğusundaki paleozoik arazi Kırşehir masifinin bir parçası olup mermer ve şistlerden meydana gelmiştir. Mezozoik arazi Akpınar Hamit kasabası arasında gabro, bazalt, tüf, radyolit ve çamur taşlarından oluşmuştur. Gabrolar genelde koyu renklidir.Geniş alanda tespit edilen tersiyer arazi ise Pliosen yaşlı çakıl taşı,kum taşı ve kireç taşı ile temsil edilmektedir. Kuaterner arazi ise dere yataklarında küçük alanlarda mevcuttur.

Yeryüzü şekilleri son derece engebeli geniş bir plato görünümündedir.En yüksek noktaları 1803 m ile Bozbel tepesi, 1783 m ile Keçikale tepesidir. İğdeliöz , Arıöz Deresi ve kolları tarafından ilçenin kuzey ve kuzey doğusunda boyları 20 m varan kertik vadiler ortaya çıkmıştır.İlçenin yamaçlarında erozyon faktörünün etkisi ile toprak örtüsü yerini ana kayaya bırakmıştır.

Karasal iklimin egemen olduğu ilçede yükseltinin etkisi ile kışlar sert geçmektedir. Kış aylarında Akpınar’a düşen kar miktarı ve yerde kalma süresi il merkezine göre daha fazladır.İlk bahar aylarında ısına havanın yükselmesi ile sık sık konveksiyonel yağışlar görülmektedir.Kış yağışları ise genelde cephesel yağışlardır. İlk bahar yağışlarını bol alan ilçede zengin bir ot formasyonu dikkat Özellikle Deve Dikeni,Fiğ, Çobanyastığı Yavşan Otu ve Kekik gibi bitkileri her yerde görmek mümkündür.Akarsu kenarları ile ilçe merkezinde kavak ve söğüt ağaçları dışında orman formasyonu insan faktörüne yenik düşmüştür.

EKONOMİK DURUM
Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ekilebilir tarım alanları ; (186.173 Dekar), Sulu (18.180 Dekar), meyve sebze dikim alanı (1720 Dekar), Bağ (2.180 Dekar) olmak üzere toplam (208.253) Dekardır.(100.837) dekar çayır mera, (27.534) dekar ormanlık ve kavaklık arazisi mevcuttur. İlçe (5555) adet büyükbaş, (41.155) adet küçükbaş, olmak üzere toplam (46.710) adet büyük ve küçük baş hayvan varlığına sahiptir.

İDARİ YAPI
İlçemiz bölge derecesi olarak 5 lik derecede bulunmaktadır. İlçemiz 15 mahalle, 3 Kasaba, 23 Köy olmak üzere toplam 41 yerleşim birimi mevcuttur. 2007 Genel Nüfus Sayımının tespitine göre ilçe nüfusu; 10.755 dir. Bunun 3.150’ si ilçe merkezinde, 7.605 kişisi ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.