Aşık Musa (1750-1843)

1750 yılında Çukurova’da doğduğu sanılan Aşık Musa’nın Kırşehir’in Savcılı kasabasında imamlık ve ozanlık yaptığı bilinmektedir. 1843 yılında Kırşehir’de ölmüştür. Dadaloğlu’nun babasıdır. Çok sayıda şiirleri mevcuttur. Saz çalarak köy odalarında, şenliklerde söylediği şiirler, şimdi bile halkın dilindedir. Toklumenli Aşık Said’e küçük yaşlarda saz öğrettiği söylenmektedir.