Aşık Seyfullah (1896-1972)

Aşık Said’in 4. oğludur. Toklumen’de doğdu. Kendi kendine okumayı öğrenmiştir.. Doğaya vurgun sıla özlemi ile dolu bir ozandır. Çok yer gezmiş, çalış söyleyerek, ününü her yana duyurmuştur. 24 Aralık 1972’de vefat etmiştir.

7 yaşında girdim ilim dersine
12’sinde döndü işim tersine,
18’inde girdim aşkın kursuna,
Düştüm bülbül gibi figana yattım.

19’unda ateş düştü özüme,
Rüyada bir sima çarptı gözüme,
20’sinde düzen verdim sazıma,
Düştüm garip başım sevdaya ya rab