Sunuş

Saygıdeğer hemşerilerim,

Kırşehir ve Kırşehirliye hizmet noktasında yaklaşık 15 yıldır gönüllülük esasıyla emek üreten Kırşehirli Dernekler Federasyonu olarak, siz hemşerilerimizle, birlik ve beraberlik duyguları içinde yeni bir yıla giriyoruz; mutluyuz.

2016 yılını büyük bir huzur umuduyla karşılamaya hazırlanmış, her şeyin daha güzel olacağına inanarak evlerimizden işlerimize uğraşlarımıza çıkmıştık. Ne yazık ki arzu ettiğimiz seviyelerde bir seyir göstermedi geride bıraktığımız yıl.

Yıllarca dış kaynaklı güçlerin destekleriyle ülkemizde terör estirenler, bizleri birbirimizden ayırmaya çalışanlar, ülkemizin huzurunu kaçırarak geleceğine endişeyle bakmamızı sağlayacağına inananlar; başarılı olamayınca bu kez farklı yolları denemeye başladılar. Özellikle Suriye ve Irak odaklı terör ve şiddet olaylarına başvurdular. Bununla da kalmayıp içimizden de hainler türeyerek insanlarımızın özgürlüklerine kasteden bir darbe girişiminde bulundular. Ve yaşadığımız bu menfur saldırılar sonrasında, aralarında aziz hemşerilerimizin de bulunduğu onlarca şehit verdik, canımızdan can koptu, ülkemiz kan ağladı.

Ama Türk halkının çelik iradesi ve sağduyusu kısa sürede reaksiyonunu göstererek, hainlere meydan verilmeyeceğini gösterdi. Kim tarafından ve nereden gelirse gelsin, Kırşehirli Dernekler Federasyonu olarak, tüm terör olaylarını ve terörü kınıyor, lanetliyor, ülkemizin huzur başta olmak üzere, 2017 yılının dünya barışında önemli sonuçların alınacağı, terörün kökünün kazınacağı zamanın başlangıcı olmasını diliyoruz.

Anadolu gönül erenlerinin yurdu olan Kırşehir, tarihinde hep insanlığın barışı için çaba sarf etmiş, kardeşliği, dostluğu, sevgiyi, adaleti kendisine “orta yol” olarak seçerek bu yolda yürümeye özen göstermiş, yüreğinde taşıdığı “birleştirici” felsefeden asla ödün vermemiştir.

Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş Veli’nin, Ahi Evran’ın işte bu insancıl anlayışla hareket etmekten onu duyan federasyonumuz; etkin, kararlı ve herkesi sevgiyle kucaklayan politikamızla, şemsiyemiz altındaki 60’a yakın güzide derneğimizle beraber; Kırşehir ve Kırşehirlimizi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak, layık olduğu yere taşıyabilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Bunun bir yansıması olarak; eğitim, kültür, siyaset, iş dünyası, sanayi, bürokrasi ve sanat anlanlarında Ankara’da sesimizi duyurduğumuza inanıyor, bu anlayışla çalışmalarımıza hız veriyoruz.

Federasyonumuz her geçen yıl etkinliğini artırarak her alanda sesini duyurmaktadır. Çok sayıda çalışma ya da etkinlik yapmanın ötesinde bu etkinliklerin içeriğinin ağırlığı ve toplum düzenine katkı sağlar nitelikte olması, Federasyonumuz özelinde tüm Kırşehir ve Kırşehirliyi farklı bir noktaya koymaktadır. Bunlar arasında, Kırşehir’imizin tanınması ve tanıtılması yolunda son derece önem arz eden, ünü uluslararası boyut kazanmış bir değerimiz olan Neşet Ertaş Usta’ya gönülden sahip çıkmayı ve onun felsefesini yaşatmayı bir borç bilerek, bu konuda ciddi çalışmalar yürütmeye başladık.

Neşet Usta’nın adına düzenlediğimiz anma etkinliğinde gördük ki, Federasyonumuz, sanatın o inanılmaz birleştirici gücünü de kullanarak, arzu ettiğimiz barış ve güven ortamını tesis etme yolunda önemli bir misyon da üstlenmiş olacak ve atalarının geçmişte yaptığı “toplumsal barış” hizmetini günümüzde sürdürme görevini yerine getirecek.

Hiç kuşku yok ki bunları geçekleştirmenin yolu sizi değerli hemşerilerimizin gücünden ve desteğinden geçmektedir. Kırşehirlinin asgari müşterekte birleşerek neleri başarabileceğini, bir araya geldiklerinde nasıl büyük işler başarabileceklerini ve diğer şehirlere örnek olacaklarını şöyle bir geriye dönüp baktığımızda hep gördük.

Bu duygu ve düşünceler içinde; sağlık, başarı, huzur, mutluluk ve aydınlık umutlarıyla dolu yeni bir yılın eşiğinde tüm güzelliklerin siz değerli hemşerilerimizin olmasını temenni ediyor; Kırşehir için özünü ortaya koyan federasyonumuza, derneklerimize ve birlikte yapacağımız çalışmalara destek vermenizi bekliyoruz.

Saygılarımla.

Hilmi GÖKÇINAR
Kırşehirli Dernekler
Federasyonu Başkanı