Boztepe

6.706

Toplam Nüfus

562 km²

Yüzölçümü

39º.16

Kuzey

34º.22

Doğu

TARİHİ

İlçe merkezi çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen şimdiki yerine 1700 lü yıllarda yerleştiği bilinmektedir. Bu tarihlerde adını aldığı şehrin kuzey batısındaki tepenin çevresinde toplanan köyler Boztepe’yi oluşturmuştur. Bu köyler Çanakçı,Kızmelik, Dağmezarı,Köçekli  Özlü Eski Boztepe ve Cevizbağıdır. Bundan sonra sürekli olarak büyüyen Boztepe 1938 depreminde oldukça büyük zarar görmüş, gelişmesi bir süre duraklamıştır. 1950 li yıllarda yeniden gelişmeye başlayan Boztepe 1960 yılında  belediyenin kurulmasıyla kasaba olmuştur.

Belediye kurulduktan sonra sürekli gelişen ve şehirleşen Boztepe 09.05.1990 tarihinde kabul edilip 30.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 Sayılı 130 İlçe kurulması hakkındaki kanun ile İlçe olmuştur. Bir Kasaba ile 13 köyü bünyesine alarak 2 Eylül 1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

COĞRAFİ YAPISI

39 16 kuzey enlemi ile 34 22 doğu boylamı arasında yer alır.İlimizin kuzey doğusunda  yer alır.Denizden 1220 m yükseklikte olan Boztepe’nin yüzölçümü 562 km toplam nüfusu ise 6.706 dur.Toplam nüfusun 3.203 u ilçe merkezinde 3.503 u ise köylerde yaşamaktadır.09.05.1990 tarihinde  ilçe olan Boztepe’ nin  1 kasabası 13 köyü vardır.Boztepe ilçemiz Kırşehir’e 15 km uzaklıktadır.

Geniş bir plato üzerinde kurulan  Boztepe  topraklarının önemli bir kısmını Malya Ovası kaplamaktadır.Seyfe Gölünde itibaren yükselti kuzey ve batıya doğru düzenli bir şekilde artmaktadır.Seyfe pınarları dışında önemli bir akarsu yoktur.         İlçenin tamamında Tersiyer döneminin izlerini taşıyan Pliosen yaşlı çökeller tarafından örtülmüştür.ilçenin güneyinde ise azda olsa Kırşehir masifine ait paleozoik arazi yer kaplamaktadır.

İlçede iklim karasal iklim olup yaz aylarında tropikal hava kütlerinin etkisi ile artan sıcaklıklar kış aylarında polar hava kütlesinin etkisi ile düşmektedir.Yükseltinin biraz fazla olması nedeni ile kar örtüsünün yerde kalma süresi Kırşehir’e göre  daha fazladır. Yıllık yağışın dağılımına bakıldığı zaman nisan ve mayıs aylarında yağışın arttığı görülmüştür. Kuraklık ve insan faktörünün etkisi ile orman örtüsü yok olmuş  ot formasyonuna ait Antropojen Step örtüsü geniş alanlarda varlığını devam ettirmiştir..

İlçede geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Özellikle son yıllarda kurulan modern mandıralar hayvancılığa olan ilgiyi artırmıştır. İlçemizde Malya Devlet İşletme Müdürlüğüne ait 400 km alanda kurulu olan çiftlikte modern tarım usulleri ile üretim yapılmaktadır. İlçede küçük bir sanayi sitesi bölge insanın ihtiyacına cevap vermektedir.

EKONOMİK DURUM

İlçemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe  yaklaşık 25.500 dekar sulanabilir araziye sahip olmasına rağmen teknolojinin yetersizliği nedeniyle yeterli sulama yapılamadığından verim oldukça düşüktür.İstenilen verim alınamamaktadır.

Merkezde ahır hayvancılığı mera hayvancılığına göre daha gelişmiştir. Sığır yetiştiriciliği bakımından  ahır hayvancılığı ağırlıklı durumda iken küçükbaş hayvanlar yazın mera da, kışın ağıllarda konaklamaktadır. Köylerimizde ise büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mera ya dayanmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta ilçe merkezinde safkan esmer ve yerli kara sayısı eşit durumda iken son zamanlarda kültür ırkları yerli karaya nazaran artış göstermiştir. Bunun başlıca nedeni ise kültür ırklarının süt veriminin yüksek olmasıdır.

İlçemizde küçük sanayi sitesi, esnaf teşebbüsleri ve yurt dışındaki sayıları azın sınmayacak işçilerin getirdiği dövizler İlçe ekonomisinin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır.Yeraltı suyu yönünde oldukça zengin olan İlçemizde bu suların kullanıma açılması ve işçi döviz girdilerinin yatırıma yönlendirilmesi halinde ilçede teknolojiye dayalı tarımda verimin yükseleceği gibi vatandaşlarında refah düzeylerinde artış olacaktır.

İDARİ YAPI

MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Mal Müdürlüğü Mülkiyeti Diyanet Vakfına ait binada hizmet vermektedir. Tahakkuk-Tahsilat, Muhasebe ve Milli Emlak Servisleri bulunmaktadır.

İlçemizde T.C. Ziraat Bankası şubesi toplam 8 personel ile hizmet vermektedir. Ayrıca l Adet Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. T.M.O. şubesi kapatılmış olup şu an 1 bekçi bulunmaktadır. Hasat döneminde alımlar yapmak üzere İl Merkezinden görevlendirilecek personel vasıtasıyla hizmet yürütülecektir.

Tarım Kredi Kooperatifinin toplam 300 üyesi bulunmakta, 2005 Temmuz ayı   itibariyle çeşitli konularda toplam  800.000. TL  Kredi kullandırılmıştır.

DİN HİZMETLERİ

İlçe Müftülüğü Mülkiyeti Diyanet Vakfına ait binada hizmet vermektedir.  İlçe merkezinde 5, Karacaören Kasabasında 2, Köylerde 15 olmak üzere 22 adet kadrolu Cami bulunmaktadır. İlçe merkezinde ayrıca l adet Kur’ an kursu bulunmaktadır. Bu camilerde toplam 18 İmam-Hatip, 1 vekil İmam-Hatip, 1 Müezzin-Kayyım  1 Kur’ an kursu öğretmeni olmak üzere 21 din görevlisi hizmet vermektedir. Kur’ an kursundan Haziran döneminde toplam 65 kursiyer mezun olmuştur. Din hizmetleri yönünden her hangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

EMNİYET VE ASAYİŞ

İlçemizde emniyet ve asayiş İlçe Jandarma Komutanlığınca sağlanmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı 1994 yılında kurulmuş, 4 astsubay, 3 uzman çavuş, ve 20 erbaş ve er bulunmaktadır. Kendilerine ait binada hizmet vermekte olup İlçemizde emniyet ve asayiş yönünde  bir problem yoktur.İlçemizde 1 Boztepe Çalışanları ve Dayanışma Lokali, 10 ruhsatlı kahvehane, Karacaören Kasabasında 1 ruhsatlı kahvehane, Yenidoğanlı 2,  Uzunpınar 1, Çamalak 1, Çevirme 1, Harmanaltı 1 ve Eskidoğanlı Köylerinde 2’ er ruhsatlı kahvehane olmak üzere toplam 20 adet açılması izine bağlı ruhsatlı yerler faal olarak çalışmaktadır.  

KANALİZASYON VE İÇME SUYU

İlçemiz merkez ile kasaba ve köylerimizde kanalizasyon sistemi yoktur.İlçemiz e bağlı kasaba ve köylerinde içme ve kullanma suyu şebekeli sistemdir. İlçenin içme suyu ihtiyacı 2 adet derin kuyu ile Ceviz bağı mevkiinde bulunan cazibeli kapitaj suyundan karşılanmaktadır. 2 adet su deposu mevcut olup içme suyu ihtiyacı bulunmamaktadır.  

ENERJİ DURUMU 

İlçemiz merkez ile kasaba ve köylerimizin elektrikleri mevcut olup, enerji hususunda herhangi bir problem yoktur.