Dadaloğlu (1785-1876)

1785 yılında Kozan’da doğmuştur.. Çukurova, Toroslar ve Orta Anadolu’da (Kayseri, Yozgat ve Kırşehir) konar-göçer Türkmen aşiretlerini dolaşmış, toplumcu bir halk ozanıdır.

Şiirleri, aşiret geleneklerine uyularak dillerde ve gönüllerde yaşamış ve unutulmamıştır. Asıl adı Veli olup, anasının, daha sonraları Kırşehir yöresine yerleşen Cerit aşiretinden olduğu rivayet edilmektedir. Babası Avşar aşiretinden olup Çukurova’dan Savcılı’ya yerleşen Aşık Musa’dır.

Dadaloğlu kendisinin deyimi ile “7 iklim, 4 köşeyi” baştan başa gezip dolaşmıştır. Türkmen aşiretlerine sazı ile sözü ile güç vermiştir. Soy ve kan bağı nedeni ile Kırşehir ilini ve Kaman ilçesini oba oba gezerek şiirler söylemiştir. Ömrünün son 15 yılını Kaman’da geçirmiş ve 1876 yılında burada vefat etmiştir. Mezarı Kaman’da adının verildiği Dadaloğlu Kültür Parkı’nın bulunduğu Ziyarettepe’dedir.