Federasyonumuz Genel Başkan Vekili Hüseyin ATA, TBMM’de STK’larınSorunlarının Dile Getirdi

 

 

Kırşehirli Dernekler Federasyonumuz Genel Başkan Vekili Hüseyin Ata, hemşehri derneklerinin sorunlarını dile getirdi. Ankara milletvekillerine sorunları anlatan Ata, aynı zamanda hazırladığı sunum dosyasını da iletti. STK’ların yaşadığı sorunları içeren sunum dosyasında ise şu sorunlara yer verildi:

1) STK’lar ticari işletme gibi görülmektedir. (Kiralık yer tutulduğunda stopaj ödemektedir),

2) STK’lar faaliyetlerini yürütmek için açmış olduğu sosyal tesise, kendi yeri olsa dahi, başka bir isim bulunmadığından dolayı, lokal olarak değerlendirilerek, lokal yönetmenlik uygulanmaktadır. Bu nedenle, mülkiyet kendinin dahi olsa açmış olduğu yerin (konut, bina, dükkân vb.) fark etmeksizin tamamından müsaade almak zorunda kalınmaktadır. Dernek faaliyetleri ile lokal faaliyetin aynı yerde yürütülmesine izin verilmiyor. Dernek için ayrı adres isteniyor.

3) İç İşleri Bakanlığı Dernekler Masası derneklere sadece yaptırım uygulamakta, en ufak kusurda dahi cezai müeyyide uygulamakta, hiçbir katkı yapmamaktadır (adeta Dernekçilik yapılmamasını istiyorlar).

Oysaki, dernekler toplumsal kültürel yapının içinde olan ve bu kültürel yaşamın devamlılığını sürdürebilmek, gelecek nesillere aktarabilmek, daimiliğini sağlamak için gönüllülük esasıyla yürütülen kuruluşlardır.

4) STK’lar kendi üyelerinin ödemiş olduğu aidatlarla ayakta durmaya çalışan yerlerdir. Giderlerini bu şekilde karşılamaktadırlar. Gider (su, doğalgaz, elektrik vb.) kullanımları için ticari işletme gibi görülmeyerek uygulanmanın buna göre yapılmasını talep ediyoruz.

5) Başkent‘te bulunan STK’ların adaylar belirlenmeden önce de demografik yapıyı dikkate almalarını ve seçim sürecinde STK’ların da varlığını yok sayılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Karar sürecinde STK’ların olağan kararlar verildikten sonra desteği beklenmektedir. Oysaki böylesi durumlarda önceden görüşler karşılıklı istişare edilmeli.

Bu çalışma döneminde de STK’ların görüş ve önerilerini dikkate alınarak daha sağlıklı bir kanun yapılmasını beklemekteyiz.