Federasyonun Amacı

Kırşehirli dernekler arasında dayanışmalar kurulması yönünde çalışmalar yapmak, var olanlara katkı sağlamak,

Türkiye’nin her tarafında kurulmuş / kurulacak Kırşehirli derneklerin oluşturduğu güçle, Kırşehir’in unutulan ve unutulmaya terk edilmiş. Gelenek ve görenekleri ile birlikte, yaşayan kültürünün tanıtılması, bu kültürün benimsetilmesi ve yaşatılması için üye dernekler ile birlikte ülke düzeyinde her türlü etkinlikte bulunmak,

Kırşehir kültürünü içeren kültürel yayınların derlenmesini, arşiv oluşturulmasını, yeni kültür eserlerinin yayınlanmasını sağlamak ve kendi adına dergi, gazete vs. yayın organı çıkarmak. Federasyonun websitesi yolu ile; yurtiçinden ve dışından isteyen herkesin “Kırşehir Bilgi Arşivi” ‘ne “Federasyonun Etkinliklerine” ‘ne “Güncel” haberlere ulaşmasını Federasyona üye olsun ya da olmasın bütün Kırşehirli Derneklerin ve hemşerilerin elektronik ortamda haberleşmesini sağlamak.

Ulusal benliğimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, Türk kültürünün, Türk aile yapısının güçlendirilmesi, ülkemizin tanıtımı, sağlık bilincinin verilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve korunması gibi, toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyetlerde bulunmak; konferans ve paneller düzenlemek,

Kırşehir ve Kırşehirlinin ortak sorunlarına çözüm önerilerini geliştirmek, sorunlarının ilgili mercihlere duyrulmasını sağlamak, bu konularda gerektiğinde medya ve yazılı basın ile ilişkiler kurmak, sosyal dayanışma planları hazırlamak, tüm Kırşehirlileri kucaklayan, Kırşehirliler arasındaki birlikte ve beraberliği kuvvetlendirecek yemekli, müzikli, sosyal toplantı gün ve geceleri düzenlemek, kültür gezileri ve turları tertip etmek.

Eğitim ve öğretim çağındaki Kırşehirli gençlere imkanlar ölçüsünde; ders, kurs, burs ve her türlü eğitim verilmesini sağlamak,

Yetkili mercihlerden izin almak kayıdı ile; radyo – tv yayıncılığı yapmak; başta Kırşehirli dernek üye ve yakınlarının ihtiyaç duyduğu eğitim – öğretim faaliyetleri için dershane, okuma odası, yurt, pansiyon açıp işletmek; sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane, çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, lokal tesis etmek ve işletmek; sportif faaliyetler için spor sahası veya salonu açıp işletmek; meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak ve işletmek,

Gerek bölge gerekse ülke düzeyinde bitki örtüsünü ve yeşil alanları arttırmak amacı; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının izni ve desteğini de alarak; federasyon adı ile orman alanı, park ve bahçe oluşturmak,

Kırşehirli dernekler üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek, başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere burs desteği sağlamak, yoksul ailelere maddi ve manevi desteklerde bulunmak,

Federasyon rozeti, yıllık, ajanda, kültürel takvim bastırmak, federasyon kurmak, benzer amaçlı federasyonların oluşturacağı federasyona üye olmak.