Kadın Kollarımızın Eğitim ve Sağlık Üzerine Toplantısı

Federasyonumuzun Kadın Kolları Yönetimi Nermin HENDEK Başkanlığın da, Eğitim ve Sağlık Kurumlarını Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin Kurucu  Başkanı Necla SARIBAY ve üyeleriyle birlikte Kuğulu Park Restaurant’ta  toplantı düzenlediler. Toplantı da, Eğitim üzerine vurgu yapılırken, Türkiye’nin birçok yöresinde çocuklar okula gönderilmemektedir ve bu durum özellikle kızlar için geçerlidir. Nüfusun cinsiyete göre dağılımında eşitlik olmasına karşın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, geleneksel olarak, gerek kamusal yaşamda gerekse aile içinde hala görülebilmektedir. Ataerkil aile yapılarında yetişkin erkeklerin ve erkek çocukların gereksinimlerine kadınlara ve kızlara göre öncelik tanınmakta, hatta kadınlar ve kız çocuklar arasında bile ayrım yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle Kız çocuklarının eğitiminin taşıdığı öneme ilişkin bilinç ve duyarlılığın merkez, iller ve toplum düzeyinde güçlendirilmesi. Kız çocuklarının eğitimi için ilgili bütün sektörlerin harekete geçirilmesi için fikir alışverişin de bulundular.