Kırşehir 1. Eğitimciler Buluşması

Ankara’daki Kırşehir’li eğitimcilerin birinci buluşması 24.03.2018 tarihinde Yenimahallle Gülnihal Eğitim Kurumları’nda Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nüri Cantürk’ün Başkanlığı’nda gerçekleşmiştir. Toplantıyı Üniversiteyi temsilen Sayın Prof. Dr. Ziya Merdan, diğer eğitimcileri temsilen de Sayın Nuri Cantürk organize etmiştir. Toplantıya bir çok akademisyen, eğitimci bürokratlar ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Ata katılmıştır. Toplantı sonucunda; 1-Ankara’da hem akademisyen ve hem de bürokrat olarak bir çok Kırşehirli’nin bulunduğundan bahisle eğitimcilerin bir dernek çatısı altında toplanmasına , 2-Yeni derneğin isminin ‘’Kırşehirli Eğitimciler Derneği ‘’ olması ve bu derneğin bir an önce hayata geçirilerek Kırşehirli Dernekler Federasyonu’na üye olmasına, 3-İmkanlar ölçüsünde her ay toplantı yapılmasına ve her toplantıda diğer ayın toplantısının tarihinin belirlenmesine, 4- Eğitim camiasında bir çok hemşehrimiz bulunduğu dikkaete alınarak, bunlara ulaşılmasına, 5-Kuvvetli olmanın yolunun örgütlü ve birlikte olmadan geçtiğinden bahisle Kırşehirliler Vakfı , Kırşehirli Dernekler Federasyonu diğer derneklerimiz arasındaki iş birliğinin oluşmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek bunun devam ettirilmesinin zaruret olduğuna, 6-Bundan sonraki Kırşehirli Eğitimciler buluşmasının Ankara Altınpark’daki Kırşehrililer Vakfı’nda Mayıs ayı içerisinde yapılmasına, daha geniş bir toplantının Ramazan ayında iftar la birlikte gerçekleşmesine , 7-Kırşehirli sivil toplum örgütlerinin bir an önce Kırşehirli üniversite öğrencileri için bir yurt açması gerektiğini ayrıca, Ankara’daki yurtlar ve yerleşme konusunda öğrencilere danışmanlık yapmasının uygun olacağına, 8-Üniversitelerde bir çok Kırşehirli akademisyenin olduğundan bahisle bunlara ulaşılması ve bu çalışmalardan haberdar edilmesine yönelik çalışmaların bir an önce organize edilerek, bu akademsiyenlerinde kurulacak derneğe üye yapılmasına ayrıca, Ankara dışındaki Kırşehirli akademisyenlere de ulaşılarak karşılıklı diyaloğon genişletilmesine, 9-Bir kısım yerel derneklerimizin daha aktif hala getirilmesi için eğitimcilerin bu konuda yardımlarına ihtiyaç duyulduğundan bahisle bu arkadaşlarımızın bu derneklere yardım etmelerine, 10-Eğitimcilerin bu dernek oluşumundan sonra Türkiye’de özel okulculuğun hızla geliştiğini de dikkate alarak iş adamları ile yapılacak görüşmeler neticesinde Kırşehirliler adına bir özel okulun açılabileceğine, 11-Dernek oluşumuna paralel olarak değişik sempozyum ve toplantıların yapılabileceğinden bahisle ilk sempozyumun, özellikle son zamanlarda Türkçemizin yaşadığı durumda dikkate alınarak ‘’Aşıkpaşa ile Türkçe’yi Yeniden Düşünmek ‘’ şeklinde düzenlenebileceğine, 12-Kırşehir günleri dışında ayrıca, yöremize yönelik kültürel aktivitelerde eğitimcilerin belediyelerle birlikte yer alacağı ve alması gerektiğine, 13-Kırşehirli eğitimciler için bir WhatsApp grubu oluşturularak haberleşmesnin ve iletişin buradan sağlanmasına, Karar verilmiştir. Bu kararların hayat geçirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceği konusunda Sayın Nuri Cantürk açıklamalarda bulunmuş ve bize bu mekanı tahsis eden, kapılarını açan Gülnihal Eğitim Okulları Kurucu temsilcisi Sayın Ayhan Çetinkaya’ya teşekkür etmiştir.