Kırşehir’in Coğrafi Yapısı

İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Yüzölçümü 6665 km²’dir. Kırşehir’in toprakları, ülke topraklarının binde 8’i, İç Anadolu Bölgesi topraklarının yüzde 2.9’u kadar olup, yüzölçümü büyüklüğü bakımından 53.sıradadır. İlin matematiksel konumu, 38°50′ – 39°50′ Kuzey enlemleri, 33°30′ – 34°50′ Doğu boylamları arasındadır.Denizden yüksekliği 985 metredir. İlin kuş uçumu denize uzaklıkları; güneyde, Akdeniz’de Anamur Burnu’na 362 Km; kuzeyde, Karadeniz’de Sinop’a 334 Km’dir.

Kırşehir, Orta Anadolu’nun fay hattı üzerinde yer alır. Başkalaşım serilerinin kıvrılmaları sırasındaki kırılma ile Kuzeybatı-Güneydoğu yönünde uzanan bir fay hattı oluşturmuştur. İkinci bir fay hattı ise; ilin, Ankara ile sınırını oluşturacak şekilde kuzeye doğru uzanır. İlk Kıvrılmalar sırasında oluşan fay hattı, 15 km uzunluğundadır. Kırşehir’deki Terme Kaplıca suyu, bu fay  hattının derinliklerinden gelen sıcak sudur.

Kırşehir, ortalama yüksekliği 1000m’ye ulaşan geniş bir yayla görünümündedir. Kırşehir Masifi olarak da adlandırılan bu plato; birkaç dağ kütlesi ile engebelenmiş, Kızılırmak, Deliceırmak ve kolları tarafından yarılmış dalgalı bir düzlüktür. Bu plato üzerinde Seyfe Gölü kapalı havzası yer alır. Yükseliği 1500 m’yi aşan dağların sayısı oldukça azdır. İl topraklarının %64.5’i plato, %17.2’si dağlık alan, %18.3’ü ova ile kaplıdır.

Kırşehir “Orta Kuşak Kara Tesirli Sıcaklık Rejimi” özelliğine sahiptir. Ocak ayı ortalama sıcaklığı -0.3 °C’dir. Bu aydan itibaren mevsim sıcaklığına ve iklim özelliklerine bağlı olarak sıcaklık değerleri artmaktadır. Temmuz ayı sıcaklığı 22.8 °C’dir. Temmuz ayından itibaren sıcaklık değerleri düşmektedir. Kırşehir’de iklim özelliğine bağlı olarak gece ve gündüz sıcaklık değerleri arasında oldukça belirgin bir fark vardır.

Kırşehir’de en önemli madenler, demir, flüorit, mermer ve tuzdur. Demir yatakları, Merkez ve Kaman ilçelerinde bulunmaktadır. Flüorit yatakları, Merkez, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde olup, Kaman ve Çiçekdağı ilçelerindeki flüorit damarlarının bir bölümünde zaman zaman üretim yapılmıştır. Merkez ilçe, Kaman ve mucur dolaylarında oniks denilen mermer yatakları bulunmaktadır. Bu yataklardan zaman zaman üretim yapılmaktadır.

Kırşehir’de ekonomik açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan biri de tuzdur. İldeki en zengin tuz yatakları, Tepesidelik ve Sekili’de bulunmaktadır.

Çiçekdağı ilçesindeki 60 bin ton rezervli linyit yatakları, maliyeti yüksek olması nedeniyle faal değildir. Tuğla-Kremit hammaddesi ise Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde bulunur.

Kırşehir’de sayılanların dışında, amyant, antimon, alüminyum, altın, bakır, boraks, baryum, çinko, grafit, gümüş, krom, kurşun, kuvarsit, manganez, mika, taşkömürü, uranyum, volfram, kükürt ve zımpara taşı gibi madenler de mevcuttur.

Dağları:
Merkez: Kervansaray Dağları, Kargasekmez Dağları, Cemele Dağları, Naldöken Dağları, Hüyüklü Dağları, Emirburnu Dağları ve Obruk Tepesi.

Kaman: Baran Dağları, Aliöllez Dağları, Toprakkaya Dağları, Buzluk Dağları.

Mucur: Armutlu Dağları, Büyük Uyuklu Dağları, Kırlangıç Dağları, Kızıldağ, Köpekli Dağları.

Çiçekdağı: Çiçek Dağı.

Ovaları:
Malya Ovası, Çoğun (Çuğun) Ovası, Güzler Ovası, Hamamözü Ovası, Değirmenözü, Acıöz, Maniöz Ovaları.

Vadileri:
Kırşehir Kılıçözü Vadisi, Kaman Kılıçözü Vadisi, Deliceırmak Vadisi

Akarsular:
Kızılırmak, Kılıçözü (Kırşehir) çayı, Kaman Kılıçözü çayı,  Deliceırmak

Göller ve Barajları:
Seyfe Gölü, Karaova Barajı, Obruk Gölü, Hirfanlı Baraj Gölü, Çuğun Baraj Gölü, Kültepe Barajı, Sıddıklı Barajı.