Mucur

19.445

Toplam Nüfus

1.088 km²

Yüzölçümü

39º.04

Kuzey

34º.22

Doğu

TARİHİ
Mucur’un civarındaki höyükler ve mağaralar, ilçenin çok eskiden kalma bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Mucur halkından elde edilen tarihi bilgiler yeterli olmamakla birlikte, bulunan tarihi eserlerden ilçenin Etiler zamanında kurulduğu anlaşılmaktadır.

Mucur’un adının kaynağı, ilçenin yerleşim merkezinde hiçbir evin bulunmadığı, insanların mağarada yaşadıkları ve bu insanların Hıristiyan oldukları, aynı zamanda ilçenin 5 km. kuzey batsındaki aşılık mevkiinde Müslüman Türklerin oturduğu, Hıristiyanların başkanına mücrim denildiği ve Mucur adının mücrimden dönüştürüldüğünü iddia edilmektedir.

Mucur Niğde’nin bir köyü iken 1868 yılında bucak olmuş, Balkan savaşından önce ilçe olması için zamanın hükümetine başvurulmuş ise de savaşın başlaması nedeniyle bu girişim bir sonuç vermemiştir. 6 NİSAN 1914 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa şark cephesini teftişe giderken ilçemize uğramış, halkımızın ilçe olma talebiyle karşılaşmış ve 1918 yılında ilçe haline getirilmiştir. Kırşehir ili 1954 yılında ilçe olunca İlçemiz Nevşehir’in ilçesi olmuş, 1957 yılında Kırşehir’in tekrar il olmasıyla Kırşehir’e bağlanmıştır.

COĞRAFİ YAPISI
Mucur 39 -04 kuzey enlemi ile 34-22 doğu boylamları arasında yer alır.Kırşehir’in güneydoğusunda yer alan Mucur’un denizden yüksekliği 1100 metredir.Yüzölçümü 1088 km,toplam nüfusu 19.445’ dir.Bu nüfusun 11.984 ’ u ilçe merkezinde 7.461’ i köylerde yaşamaktadır.1918 yılında ilçe olan mucurun toplam 44 köyü bulunmaktadır.Mucur’un il merkezine uzaklığı 23 km dir.

İlçenin kuzeybatısında Kırşehir masifinin devamı niteliğinde olan seriler görülmektedir. Ancak en geniş oluşum tersiyer yaşlı formasyonlardır. Akarsu yataklarındaki kil ve kum depoları dışında Acıöz Mahallesinde bulunan travertenler kuterner döneminin izlerini taşımaktadırlar.

Yeryüzü şekilleri incelendiği zaman yükseltinin kuzeyden güneye arttığı geniş bir plato üzerinde gelişen Ulusu,Aflaközü,Acıöz gibi devamlı akarsular,eriyen kar suları ile beslenen mevsimlik dereler araziyi engebelendirmiştir. Seyfe gölü çevresinde engebesiz düzlükler geniş alan kaplamaktadır.Mucur’un en yüksek noktası 1557 metre ile Armutlu tepesi 1554 m ile köpekli dağı ve 1472 m ile kırlangıç tepesidir.İlimizin doğal gölleri olan Seyfe ve Obruk gölü mucur ilçemizin sınırları içerisindedir

Solaklı ve Aksaklı mağaraları ,İlk dönem Hıristiyanlardan kalma Mucur yeraltı şehri, Karacali ve Kepez yeraltı şehirleri ile Seyfe gölü kuş cenneti ve Obruk gölü görülmesi gereken yerlerdir.

EKONOMİK DURUM
İlçe ekonomisinin % 80’i tarıma dayanır. Tarım modern yöntemlerle yapılmaktadır. Genel olarak Buğday, arpa, ayçiçeği, mercimek ve pancar ekimi yapılmaktadır. İlçede toplam 788.100 dekar tarım arazisi olup, 27.904 dekarı sulu arazidir. 2004 yılında 4541 adet çiftçi müracaatı nedeniyle 481.835.797 Da karşılığında 7.708.020.TL Doğrudan gelir desteği ödemesinde bulunulacaktır. Ayrıca Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yapılmaktadır. 8380 adet büyükbaş, 8550 küçükbaş hayvan ve 10750 kümes hayvanı mevcuttur. 2004 yılı içinde 14264 adet hayvan muayeneden geçirilmiştir.

İlçemiz merkez ve köylerinde 22 adet yem bitkilerini geliştirme projesi çerçevesinde 158 dekarlık silajlık mısır , 332 dekar fiğ ve 80 dekar Macar fiği ekimi yapılmış olup 10.237.TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 376,598 litre süt teşvik ödemesi yapılmıştır.

Ayrıca Kızılırmak yakınındaki köylerde sebzecilik yapılmaktadır. Bu köylerde seracılık özendirilmiştir. Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da proje dahilinde sera ve koyunculuk yaptırılıp ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. İlçenin sebze ihtiyacını karşılayarak ekonomiye canlılık getirmekte ve hayvancılığın geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Gerek tarım ve gerekse hayvancılık konusunda kurslar düzenlenerek çiftçiler eğitilmekte, hastalık konusunda gerekli mücadeleler yapılmaktadır.

İlçemiz Maliyesinde 2004 yılı sonu itibariyle 507 adet Gerçek usulde mükellef sayısı, 66 adet kurumlar vergisi mükellef sayısı, 312 adet basit usulde mükellef sayısı ve 1166 adet Motorlu taşıtlar vergisi ve 31 adet stopaj vergisi mükellef sayısı bulunmaktadır. Genel tahsilat oranı % 82,87 dir. 32 tahakkuk dairesinde çalışan 432 kişi ilçemiz saymanlığından maaş almaktadır.

İlçemiz merkez ve köylerinde 61.507.463 m2 hazine arazisi bulunmaktadır.
2004 yılı sonu itibariyle Ecrimisil tahakkuku 181.629,65 TL dır.

İlçemizde 142 dükkanlı sanayi sitesi vardır. Ayrıca 5 adet un fabrikası ve Bademler mermer fabrikası mevcuttur. Bu fabrikalar ile yol boyundaki dinlenme tesislerinden başka iş sahası yoktur.
İlçemizde Ziraat Bankası ve Halk bankası şubeleri mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır.

Toprak Mahsulleri Ofisi müdürlüğünce 2004 yılı içerisinde 6435 ton buğday ve 7 ton Arpa alımı yapılmıştır. 2005 yılı içine alımlara yeni başlamıştır.
2005 yılı içinde Pancar bölge şefliğine bağlı 5 kantarda 26763 dekar alanda 124520 ton kota ve ekim durumudur. alımı yapılmıştır.08.04.2004 tarihinde başlayan ekimde 26763 dekar ekim yapılmıştır.
İlçemiz merkezinde, K.Yeniyapan ve Avcı köyünde olmak üzere 3 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur.

Merkez Tarım Kredi Kooperatifinin 1300 ortağı olup 18 köy bağlı bulunmaktadır.2004 yılı içinde 2.000 ton gübre, 350.000 ton motorin, 3 ton zirai mücadele ilacı, 100 ton hayvan yemi ve 2 ton zeytin ve zeytinyağı satışı yapılmıştır.

İDARİ YAPI
İlçe merkezi 7 mahalleden meydana gelmiştir. Acıöz ve Şatıroğlu mahalleleri ilçeye 5 km. uzaklıkta olup, belediye ve emniyet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini aksatmaktadır.
İlçeye bağlı 44 köy vardır. Köyler genelde tek parça halindedir. İlçemizde Şeyh ve ağalar yoktur.